OZ ŽIVÉ MESTÁ - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

OCHRANA PRÍRODY v mestách   
Možno trochu v žartovnom duchu, ale k veľmi vážnej téme, z pohľadu nás, ornitológov a ochranárov. Práce na údržbe mestskej zelene započali vo väčšine miest už vo veľkom štýle, pre vtáky však takéto zásahy do hniezdneho biotopu (najmä okrasných, plotových, solitérnych, zapojených, líniových i plošných krovín) predstavujú v tomto období vážnu hrozbu. 
Kolízie vtáctva so sklenenou bariérou v krajine sú považované za jednu z najčastejších príčin jeho úhynu pri preletoch a migrácii. Ročne ide o milióny jedincov. Či sa jedná o vzácne, alebo bežné druhy, si táto smrtiaca prekážka nevyberá.
Výskumný projekt realizovaný od X. 2016 do X. 2017. Nadväzuje už na uskutočnené mapovania v rokoch 2015 a 2014. Výstupom bude elektronická publikácia využiteľná v procese územného plánovania a rozhodovania na modelovom príklade mesta Trenčín.
Rozbiehame veľkú kampaň za záchranu posledných zvyškov prírody v mestách a na ich periférii, akýchsi "oáz života". Ide o dôležitú a dlhodobú aktivitu s cieľom zabezpečiť adekvátnu starostlivosť tým prírodným územiam, ktoré sú pod silným urbanizačným tlakom a pod vplyvom nevhodných ľudských činností. 
Pilotný ročník celoštátneho anonymného dotazníkového prieskumu vzťahu človeka k prírode a životnému prostrediu Ekomonitor 2017. Chceme vedieť, aký je v tejto oblasti stav, čo by ľudia radi zmenili, ako prírodu vnímajú, či si uvedomujú jej význam, aké hodnoty v nej vidia, ako ju prezentujú svojim deťom, ako o nej informujú médiá, či je dostatočne známa a či jej ochrana je adekvátne zabezpečená. 
Mnohí ľudia netušia, čo urobiť, ak nájdu opustené vtáča, zraneného ježka či netopiera za obrazom, čo všetko žije okolo nich, prečo je to dôležité a ako tomu pomôcť. Preto by sme chceli po celom Slovensku rozbehnúť veľké prednáškové turné a predstaviť bežnej verejnosti i deťom na školách 
všetko, čo tu žije spolu s nami, malé i veľké, zvukom i obrazom. 
Pozrite si video-zostrihy z hniezdenia jednej trenčianskej rodinky sokola myšiara na balkóne panelového domu. Sokol myšiar hniezdi v mestách a najmä na sídliskách už celkom bežne, nachádza tu vhodné reprodukčné podmienky ako aj lákavé loviská, keďže činnosť človeka v okolí sídlisk sídlisk sa už takmer prirodzene spája s prítomnosťou hlodavcov...
Sponzori
Partneri 


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky