ČLENSTVO - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ČLENSTVO

ELEKTRONICKÁ ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA

Čestne prehlasujem, že sa chcem stať dobrovoľne a bez nátlaku riadnym členom Ochranárskeho združenia ŽIVÉ MESTÁ

 Chcem sa stať aktívnym dobrovoľníkom
 Chcem sa stať pravidelným darcom
 Chcem sa stať Vašim sponzorom
Členstvo sa stáva platné uhradením členského poplatku 10 EUR 

Úhradu je možné uskutočniť dvoma jednoduchými spôsobmi:

1. Bankovým prevodom/ vkladom na č.ú. SK6509000000005120022098 (alebo 5120022098/0900), BIC: GIBASKBX, s variabilným symbolom "10", prípadne uveďte do poznámky svoje meno

2. Poštovou poukážkou s údajmi: OZ ŽIVÉ MESTÁ, Halalovka 2392/20, 91108 Trenčín, č.ú.: SK6509000000005120022098 (alebo 5120022098/0900), BIC: GIBASKBX, s variabilným symbolom "10", prípadne uveďte do poznámky svoje men
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky