ANIMOTERAPIA - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ANIMOTERAPIA

Animoterapia je v súčasnosti stále populárnejšia, ľudia si totižto začínajú uvedomovať, že bezprostredný kontakt so zvieratami má na ich zdravotný stav blahodárne účinky. Lekárska veda túto skutočnosť podporuje, mnohé z týchto terapií sú uznané ako oficiálna forma liečby. Existuje totižto množstvo štúdií, ktoré jednoznačne preukázali pozitívny vplyv psov, mačiek, koní, morčiat či dokonca vtákov na priaznivejší priebeh liečby mnohých závažných ochorení. Animoterapia sa takto využíva napríklad pri degeneratívnych ochoreniach starších ľudí, pri rôznych typoch postihnutia (napr. downov syndróm), pri poruchách správania, pri problémoch s koncentráciou, socializáciou, pri problémoch pohybového aparátu a pod.
 
Našim cieľom je preto vybudovať malé nízkoprahové kontaktné animoterapeutické centrum, ktoré sprostredkuje nielen kontakt so zvieratami, ale aj vybrané formy terapeutických procedúr. To všetko chceme spojiť s priaznivým dopadom pasenia kopytníkov na formovanie a udržiavanie krajiny, jej ekologickej hodnoty a krajinného rázu. Ide o  aspekt, ktorý sa z našej poľnohospodárskej, vidieckej, ale aj mestskej krajiny úplne vytráca. Množstvo živočíšnych a rastlinných druhov sa v posledných stáročiach adaptovalo na extenzívnu pastvu, s ktorou sa ľudská prítomnosť v krajine historicky spájala. Kedysi sa chovali zvieratá bežne, páslo sa na mnohých miestach, vznikali tak rozsiahle, ale aj malé členité pasienky a lúky. Dnes jeden z najohrozenejších biotopov, s ktorého stratou prichádzame aj o veľké množstvo vzácnych druhov fauny a flóry.
 
Aj na Slovensku sa teda stretávame, podobne, ako aj v iných európskych krajinách, s postupným zánikom pasienkov. Nejde tu však len o pastvu, ale aj o trend vzďaľovania sa ľudí od prírody a zvierat, ktorý je s tým spojený. Chová sa stále menej, dnes má vo svojom dvore napríklad sliepky už len zlomok rodinných domov. Pritom úbytok nielen chovu hydiny, ale aj mikro-farmárčenia, výrazným  spôsobom ovplyvňuje populácie niektorých živočíšnych druhov. Medzi nimi vyniká najmä vrabec. Jeho prítomnosť je už tradične spojená s kŕmením sliepok, ale aj s členitosťou starých stavieb. Dnes sa tieto elementy z vidieckej krajiny úplne vytrácajú. Ešte horšia situácia je v mestách. Sídliskové zástavby sú prakticky bez takýchto krajino-tvorných prvkov, v žiadnom meste sa nepasie, zvieratá nahradili mestské kosačky, nechovajú sa tu sliepky a farmy sú tu pre svoj zápach a z hygienických dôvodov nežiadúce. „Sprievodné“ živočíšne druhy tu často úplne chýbajú.
 
Spolunažívanie ľudí a zvierat sa takto zredukovalo len na bytové priestory, na chov psov, mačiek a drobných, nikomu neprekážajúcich, zvierat. To však nestačí. Tento trend chceme zvrátiť a ľuďom – aspoň formou takýchto mestských animoterapeutických centier – opäť  vrátiť možnosť stretávať sa so zvieratami, aj s tými väčšími. Zároveň chceme obnoviť pastvu aspoň na periférnych oblastiach miest, aby mestá mohli znova ožiť. Podporíme tak nie len prírodu a biodiverzitu, ale aj rozvoj agroturizmu, ktorý mestám prinesie významné finančné aj nefinančné benefity.    
 

Prispejte aj vy na vybudovanie prvého 
animoterapeutického centra „Pierko“ v Trenčíne. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky