BIOMONITORING - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

BIOMONITORING

Príroda v mestách a na ich periférii sa sama brániť nedokáže. Mnohokrát je pre ňu tou najväčšou a jedinou pomocou jej poznanie. Zákony aj úrady sú, žiaľ, takto nastavené, bez terénnych údajov nieto argumentov. Územia, aj malé zelené plochy, ktoré chceme chrániť a o ktorých často iba tušíme, že sú významné, je potrebné poriadne preskúmať. Sem-tam preventívne, najneskôr však vo fáze, kedy vieme, že ich ohrozuje konkrétny stavebný zámer. Možností, ako takémuto územiu následne pomôcť je viacero, musí mu však predchádzať biomonitoring.
 
V niektorých prípadoch sa takýto monitoring toho, čo tam žije a rastie, realizuje na náklady investora a na výzvu úradu (napr. v prípade EIA). Zákony presne definujú situácie, kedy sa takéto prieskumy bioty, biotopov a bioindikátorov vyžadujú. My takýto biomonitoring zabezpečujeme, mnohokrát dobrovoľne, inokedy na náklady objednávateľa.   
 
V rámci biomonitoringu území, na ktorých je plánovaná výstavba alebo iný investičný zámer, uskutočňujeme:

Zoologický prieskum  
Ornitologický alebo vertebratologický prieskum
Entomologický prieskum
Dendrologický prieskum
Krajinno-ekologický prieskum
Prieskum biotopov
Botanický prieskum atď.
 
V prípade spoplatnených prieskumov je základná sadzba 12-15 EUR/hod. Z príjmu za realizáciu biomonitoringu hradíme priame ochranárske aktivity a projekty.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky