Zo života sokolej rodinky - BLOG - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zo života sokolej rodinky

Publikoval v Naše aktivity ·
Pozrite si video-zostrihy z hniezdenia jednej trenčianskej rodinky sokola myšiara na balkóne panelového domu. Sokol myšiar hniezdi v mestách a najmä na sídliskách už celkom bežne, nachádza tu vhodné reprodukčné podmienky ako aj lákavé loviská, keďže činnosť človeka v okolí sídlisk sa už takmer prirodzene spája s prítomnosťou hlodavcov, ktoré sú hlavnou zložkou jeho potravy. Sú tu polia, hrádze, trávniky a iné otvorené plochy, kde sokol dokáže ľahko uloviť myši a hraboše. V tesnom spolunažívaní sokola s človekom však dochádza k rôznym konfliktným situáciám a nie každý sa dokáže stotožniť s predstavou, že nechá sokoly na svojom balkóne úspešne vyhniezdiť.

Význam tohto úžasného vtáčieho druhu v mestskom ekosystéme je však obrovský, robí poctivú a bezplatnú deratizačnú službu. Pritom sa svojim spôsobom života dokonale adaptoval na človekom modelovanú mestskú, vidiecku a poľnohospodársku krajinu. Naučil sa využívať dokonca aj sídliská, kde hniezdi dnes už veľká časť sokolej populácie V poslednom období sa však množia prípady zbytočných úmrtí mláďat a sťažujúcich sa ľudí, ktorým hniezdenie sokola na balkóne panelových domov prekáža.
 
Každú sezónu sa opakuje rovnaká situácia, jedna časť ľudí je hrdá na sokoliu rodinku z balkóna a zverejňuje svoje zážitky a pozitívne dojmy, druhá časť ľudí sa mladých sokolov zbavuje a to aj barbarským spôsobom. Boli sme svedkami reportáží, ako ľudia vyhadzujú kvetináče s mláďatami pri kontajner.
 
Absolvovali sme veľa konzultácií a radili, čo robiť, keď sokoly na balkóne zahniezdia. Telefonátov s otázkami tohto typu však v posledné roky pribúda. Možno je to tým, že ľudia sú viac informovaní a už niekde „počuli“, že ide o zákonom chráneného živočícha, ktorého ochrana má nejaké dôvody či legislatívne zázemie. A možno je to čiastočne aj tým, že sa sokol úspešne adaptoval na nový typ prostredia a na sídliskách hniezdi stále častejšie. Oba trendy nám však naznačujú, že tieto konflikty práva majiteľov na súkromie a čistotu a práva sokolov na prežitie musíme promptne riešiť.
 
Za najdôležitejšie považujeme dostatočnú informovanosť obyvateľov panelových domov – je dobré vedieť, že hniezdenie trvá len určitý čas a že mláďatká rýchlo rastú, že sa takéto hniezdenie dá, keď už nijak inak, tak aspoň „pretrpieť“. Je potrebné, aby ľudia vedeli, že sú veľmi užitočné a že majú svoje dôležité miesto v prírode, ale aj konkrétne v mestskom ekosystéme. Ľuďom tiež vysvetľujeme, na aký úrad alebo na koho sa obrátiť, ak majú naozaj závažný dôvod, prečo so sokolmi nemôžu spolunažívať (alergie a pod.). Vtedy sa dajú postupne premiestniť do pripravenej vtáčej „búdky“. Je tiež potrebné vedieť, ako sa k sokolom správať, mnohí majú totižto snahu „pomáhať“ prikrmovaním nesprávnou potravou alebo ich často vyrušujú. Za nemenej dôležité však považujeme aj budovanie pozitívneho vzťahu k prírode a zvieratám, ktorý je základným predpokladom úspešného vyhniezdenia všetkých mestských populácií všetkých vtáčích druhov.
 
Veríme, že vás to „naj“ z natáčania v sezóne 2016 pobaví, vyberali sme len tie najzaujímavejšie či najvtipnejšie momenty. V hlavnej úlohe krátkeho filmu sa predstavia rodičia sokola myšiara (Falco tinunnculus) a ich tri „rozkošné“ mláďatá. Hniezdenie bolo natáčané GoPro kamerou počas 22 dní. Z toho sme zostrihali 22 krátkych niekoľkominútových videí.

Ďakujeme rodine, ktorá natáčanie sokolej rodinky umožnila!
 
Prajeme príjemné sledovanie!
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky