Štart a naše plány na rok 2017 - BLOG - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štart a naše plány na rok 2017

Publikoval v Naše aktivity ·
Od založenia OZ ŽIVÉ MESTÁ uplynulo len pár mesiacov, za tú krátku dobu sme však toho stihli až až ....ale najmä naplánovať, pripraviť, vizualizovať a stanoviť si odvážne ciele do budúcnosti. Nerúbeme vysoko, ale na rok 2017 sme si pripravili niekoľko takých aktivít, ktorých rozbehnutie bude kľúčové pre stovky ďalších nadväzujúcich ochranárskych činností nielen v trenčianskom regióne ale po celom Slovensku.
 
Kam sme sa zatiaľ dostali?
Na sklonku rokov 2016/2017 sme ešte stále malé združenie, ktoré má však stále viac a viac sympatizantov. Ochranárske aktivity vykonávame v mestách a na ich periférii, venujeme sa tej najkonfliktnejšej „zóne“, chránime lokality, o ktoré nejaví záujem ani štát ani mesto, živočíšnym druhom, ktorých prítomnosť je tu v príkladom rozpore so záujmami človeka, drevinám, ktoré sú už pri vysadení odsúdené na výrub... Všetko navyše robíme iba vo voľnom čase, bez nároku na odmenu, no o to viac entuziazmu a lásky do našej činnosti vkladáme... robíme to, pretože nás to baví, správne veci správnym spôsobom.
 
Čo máme  za sebou?
1. Administratívne úkony a prvé výborovky, dohodli sme čo a ako, brainstorming, strategické ciele, úlohy, krátkodobé plány...
2. Vytvorenie interaktívneho portálu ochranaprirody.sk a príprava marketingového plánu ...aby sme mohli naše aktivity spolufinancovať (keďže si zatiaľ platíme všetko z vlastných vrecák).
3. Realizáciu kampane „Vianoce a Silvester bez petárd“ ktorou sme oslovili množstvo ľudí, vysvetľovali sme ako a prečo používanie zábavnej pyrotechniky prírode v mestách škodí.
4. Pokračovanie v biomonitoringu miest v rámci výskumného projektu Využitie bioindikácie v územnom plánovaní.
5. Spracovanie krátkeho filmu „Zo života sokolej rodinky“, z hniezdenia jedného sídliskového páru sokola myšiara. Film chceme použiť v ďalšej sezóne v informačnej kampani, aby žiadne sokolie hniezdo neskončilo vyhodené na ulici.
6. Vytvorenie e-shopu na našej stránke, do ponuky sme vložili zatiaľ niekoľko našich vlastných produktov s ochranárskou tematikou... tričká, nálepky, ale radi by sme ďalšie a krajšie.
7. Prípravu nášho prvého darcovského programu „Daruj svojmu mestu šancu ožiť!“ Spriahli sme sa pritom s portálom platbamobilom.sk a umožnili sme ľuďom prispievať aj SMS správami... pár ich už aj prišlo.
8. Prípravu a spustenie kampane „Oázy života“, ktorá nadväzuje na darcovský program, v ďalších rokoch bude pre nás zásadným, nakoľko chceme vykúpiť niekoľko posledných „oáz“ prírody vo vybraných mestských aglomeráciách.
9. Realizáciu kampane „Zimné prikrmovanie vtáctva“ a spracovanie krátkeho filmu z jedného mestského kŕmidla.
10. Pomohli sme s výsadbou stromčekov na vybraných lokalitách atď.
 
Čo plánujeme?
1. Pokračovať v biomonitoringu vybraných miest. Tohtoročnou „koncovkou“ bude vytvorenie verejne prístupného portálu s jednoducho prezentovanými odbornými informáciami o ekologicky a krajinno-ekologicky hodnotných územiach v mestách a na ich periférii. Využívať sa bude v prístupe verejnosti k odborným „argumentom“ v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA) tam, kde je verejnosť účastníkom konania. Pôjde o zjednodušenú a stále aktualizovanú obdobu „ÚSESu“ tak, aby svoj záujem o záchranu týchto území dokázali „podporiť“ vedeckými údajmi aj úplní laici.
 
2. Zrealizovať informačnú kampaň „Sokoly na balkóne“, bežní ľudia by mali vedieť, aký význam má sokol myšiar hniezdiaci na sídliskových balkónoch, ako sa zachovať, keď nám takéto sokoly na balkóne zahniezdia, a čo urobiť, ak s tým máme problém (zdravotný alebo iný). Ide o preventívne opatrenie, zahŕňa aj informovanie konkrétnych majiteľov balkónov s hniezdami, ponuka náhradných bezpečnejších hniezdnych búdok, ponuka „upratovacích služieb“ po vyhniezdení sokolov a pod.
 
3. Rozbehnúť veľký dotazníkový prieskum „Ekomonitor 2017“. Pilotný ročník celoštátneho anonymného dotazníkového prieskumu vzťahu človeka k prírode a životnému prostrediu. Chceme vedieť, aký je v tejto oblasti stav, čo by ľudia radi zmenili, ako prírodu vnímajú, či si uvedomujú jej význam, aké hodnoty v nej vidia, ako ju prezentujú svojim deťom, ako o nej informujú médiá, či je dostatočne známa a či jej ochrana je adekvátne zabezpečená. 
 
4. Spustiť kampaň „Oázy života“. V počiatočnej fáze chceme len pátrať po takýchto „oázach“ prírody vo vybraných mestských aglomeráciách, k čomu nám domôže práve systematický biomonitoring a mapovanie hodnotných území. Niektoré z nich sa pokúsime na začiatok „len“ prenajať a zabezpečiť im adekvátnu starostlivosť, vstupovať do správnych a územných konaní týkajúcich sa týchto území. Prvou takouto, modelovou, oázou života, kde chceme realizovať „verejný“ ochranársky manažment“, je lokalita známa ako Trenčiansky luh.
 
5. Zrealizovať informačnú kampaň „Žijú tu s nami“. Ide o putovnú výstavu a cyklus verejných prednášok s cieľom predstaviť bežnej verejnosti všetko, čo žije v mestách a na ich periférii.   
 
6. Pripraviť informačnú kampaň „Jazdím ohľaduplne“ zameranú na elimináciu kolízií automobilov a zvery na mestských a prímestských cestách (zameriame sa najmä na ježe a vtáky, ktoré sú v mestách tou najčastejšou obeťou). S kampaňou súčasne pripravíme monitoring kritických úsekov a navrhneme spôsobom značenia kombinovaný s umiestnením bariér a podchodov pre zver.  
 
7. Zriadiť prvú mestskú ekodielňu. Jednou z kľúčových úloh na rok 2017 bude vyhľadanie cenovo prístupných priestorov pre postupné zriaďovanie ekodielní. Tento rok začneme aspoň prvou z nich v Trenčíne. Budeme tu vyrábať všetky „funkčné diely“ a pomôcky, búdky, búdy, hniezdne podložky, úkryty, tabule, oplotenie, kŕmidlá a pod. Všetko, čo využijeme pri verejnom ochranárskom manažmente „oáz života“, teda hlavne pri verejných brigádach na pomoc prírode. Chceme priestory využívať aj pre zapájanie detí do ekovýchovných technických prác. Práve ekodielne budú tým najdôležitejším „zdrojom“ pre účinnú ochranu posledných zvyškov prírody v mestách na ich periférii.
 
8. Vybudovať prvé animoterapeutické centrum. Animoterapiu chceme skĺbiť s ďalšími úžitkami, ktoré chov hospodárskych zvierat so sebou prináša. Animoterapia je v mnohých svojich podobách a formách prospešná pre liečenie civilizačných ochorení detí, popri tom však sprostredkováva to najcennejšie, kontakt ľudí so zvieratami a prírodou. Chceme vytvoriť ochranársku mini agro-zoo záhradu, kde bude mať verejnosť prístup k takejto animoterapii, no súčasne im poskytne cenné informácie o tom, aký priaznivý vplyv má chov hospodárskych zvierat na tvorbu krajiny a ochranu prírody. Tento vplyv na krajinnoekologické hodnoty chceme demonštrovať na konkrétnej „oáze života“. Pre popularizáciu animoterapie a chovu hospodárskych zvierat chceme tento rok zorganizovať aj prvý verejný „festival zvierat“.
 
9. Pokračovať v realizácii kampane „Vianoce a Silvester bez petárd“, aj naďalej chceme vysvetľovať ako a prečo používanie zábavnej pyrotechniky prírode v mestách škodí, tentokrát vo veľkom štýle.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky