Riešenie kolízií vtáctva na sklenených protihlukových bariérach dostalo zelenú - BLOG - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Riešenie kolízií vtáctva na sklenených protihlukových bariérach dostalo zelenú

Publikoval v Tlačové správy ·
Kolízie vtáctva so sklenenou bariérou v krajine sú považované za jednu z najčastejších príčin jeho úhynu pri preletoch a migrácii. Ročne ide o milióny jedincov. 

Či sa jedná o vzácne, alebo bežné druhy, si táto smrtiaca prekážka nevyberá. Sklo sa stáva v architektúre veľmi populárnym prvkom, začalo sa využívať aj na autobusových zastávkach, sklenených záhradkách, balkónoch, ale aj v rozsiahlych líniových stavbách, akými sú protihlukové bariéry. Na jednej strane chráni obyvateľov okolitých sídiel od hluku a často aj prachu, na strane druhej však sklo, ktoré sa ako výplň týchto bariér používa, je pre vtáky priehľadné a za letu ťažko identifikovateľné. Vtáky sa snažia preletieť do prostredia, ktoré vidia za sklom bez toho, aby čo i len tušili o existencii tejto prekážky. Po náraze v plnej rýchlosti dochádza k smrteľným úrazom. V ľahších prípadoch ide „len“ o otras mozgu, vtáky však často končia aj s fraktúrami a smrteľným finále.  

Týmto nebezpečným kolíziám sa ale dá predchádzať, na trhu existuje viacero riešení, nie všetky sú však dostatočne účinné alebo esteticky príťažlivé.  V prvom rade je potrebné sa vyhnúť sklu ako materiálu, ak sa už použije sklo, tak s farebnou výplňou, prúžkovaním, sieťovinou, so živým porastom brečtanov a pod. Ak ani tadiaľto cesta nevedie, treba ho pre vtáky zviditeľniť. „Označiť“ je pritom potrebné najmä horný okraj sklenej bariéry, do ktorej vtáky narážajú najčastejšie. Pre ostatnú plochu sa osvedčilo použitie rôznych zvislých  prúžkov, tiež husto nalepené vtáčie siluety či akékoľvek iné viditeľné nálepky. K dispozícii sú dokonca aj UV fólie a nálepky, ktoré nie sú pre ľudské oko viditeľné, vtáky však UV odraz spozorujú a bariére sa vyhnú.

Začiatkom tohto roku sme začali riešiť takúto rizikovú situáciu aj na jednej líniovej protihlukovej sklenenej bariére a to na dlho očakávanom premostení Váhu novou železničnou traťou v Trenčíne. Použité preventívne opatrenie v podobe dvoch nálepiek s veľkou medzerou uprostred sme totižto po dlhoročných skúsenostiach vyhodnotili ako nedostatočné. Investorovi stavby, v tomto prípade ŽSR, sme navrhli doplnenie existujúcich nálepiek o ďalšie. Do riešenia problému sa, na naše milé prekvapenie, zapojili všetci zúčastnení, vrátane environmentálneho dozoru stavby a jej zhotoviteľa.

Na podnet OZ Živé mestá sa rozbehla diskusia k riešeniu problému a hneď prvé stretnutie so zástupcami všetkých dotknutých strán prinieslo nádej, že sa potenciálnym kolíziám vtáctva a protihlukovej bariéry nad riekou Váh bude dať zabrániť. Riziko kolízií  tu totižto znásobuje skutočnosť, že väčšina vtákov migruje tesne ponad vodný tok. Samotná rieka Váh s priľahlými nížinami utvára jeden z najvýznamnejších migračných koridorov vtáctva na Slovensku. Vtáky takéto koridory využívajú pri svojich preletoch na zimoviská a naspäť na svoje hniezdiská. Ohrozené sú tak čajky, volavky, kalužiaky, kačice, labute, dokonca dravce, ale aj desiatky druhov spevavcov.  
Rokovania však priniesli svoje ovocie a tak dňa 19.5.2017 zrealizujeme dolepenie viac ako 1000 ďalších antikolíznych nálepiek, ktoré by mali sklo na tomto rizikovom úseku pre vtáky zviditeľniť. Zúčastniť by sa ho malo niekoľko desiatok dobrovoľníkov. Ak sa chcete aj vy zúčastniť tejto zaujímavej akcie, kontakt nájdete na tejto stránke: poznavanievtactva.sk

Ak bude akcia úspešná, mohlo by ísť o prvú „lastovičku“ v prevencii pri ochrane vtáctva v železničných koridoroch, doposiaľ sa totižto povinná ochrana proti kolíziám vzťahovala len na protihlukové bariéry popri cestných komunikáciách. Toto bude teda jedna z prvých aktivít tohto druhu uskutočnených na železnici vo fáze jej výstavby. Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky