Pozor na vtáky v tŕní! - BLOG - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pozor na vtáky v tŕní!

Publikoval v Naše aktivity ·
Možno trochu v žartovnom duchu, ale k veľmi vážnej téme, z pohľadu nás, ornitológov a ochranárov. Práce na údržbe mestskej zelene započali vo väčšine miest už vo veľkom štýle, pre vtáky však takéto zásahy do hniezdneho biotopu (najmä okrasných, plotových, solitérnych, zapojených, líniových i plošných krovín) predstavujú v tomto období vážnu hrozbu. 
 
Každoročne takto riešime x prípadov, kedy firma vykonávajúca údržbu zelene vo vegetačnom období poškodí alebo zničí hniezda zákonom chránených živočíchov, ktorými všetky vtáky sú. Je síce zjavné, že tieto škody vznikajú väčšinou neúmyselne, a na väčšinu úprav sa ani nevzťahuje podmienka ornitologického obhliadania či povolenia úradom. Rozbiehame však kampaň, ktorá by vzniku takýchto škôd mala pomôcť predchádzať. Riešením je prevencia, školenie zamestnancov firiem, ktoré takúto údržbu zelene vykonávajú, a obhliadky zelene pred kosením a strihaním.


 Na vtákoch a prírode nám záleží!
 
Začíname v Trenčíne, oslovili sme zmluvných partnerov mesta, ktorí vykonávajú údržbu zelene. V pláne je spoločný postup a bezplatné „ornitologické“ školenie. O výsledku a priebehu akcie budeme informovať.
 
Ako pomôcť v ostatných mestách?
 
Pomôcť môže každý. Postupujte rovnako ako my, oslovte zmluvných partnerov Vašich miest, ktorí vykonávajú údržbu zelene, buď ich informujte osobne, telefonicky, písomne, alebo priamo v teréne. Každého zamestnanca poučte o tom, že v krovinách môžu hniezdiť vtáky a spoločne túto zeleň prehľadajte, prípadne hneď kontaktujte odborníkov, prípadne nás.

Kontakt:  zivemesta@gmail.com (OZ ŽIVÉ MESTÁ) alebo ornitolog.jambor@gmail.com (ORNIS CLUB)
 Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky