Prednáškové turné "Žijú tu s nami" - BLOG - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prednáškové turné "Žijú tu s nami"

Publikoval v Naše aktivity ·
Mnohí ľudia netušia, čo urobiť, ak nájdu opustené vtáča, zraneného ježka či netopiera za obrazom, čo všetko žije okolo nich, prečo je to dôležité a ako tomu pomôcť. Preto by sme chceli po celom Slovensku rozbehnúť veľké prednáškové turné a predstaviť bežnej verejnosti i deťom na školách všetko, čo tu žije spolu s nami, malé i veľké, zvukom i obrazom. 
 
Prednášky budú zamerané na ochranu fauny, 
ktorá zdieľa s nami spoločné životné prostredie. Uskutočnia sa najmä v mestách, pretože práve tu vidíme najvýraznejší odklon ľudí od prírody a zvierat. Zároveň práve tu dochádza k najčastejším konfliktom medzi človekom a prírodou. Ľudia sa v mestskom prostredí čoraz intenzívnejšie stránia od všetkého živého, prekážajú im belorítky, holuby, netopiere. Na cestách nachádzame zrazených ježkov, pri kontajneroch vyhodené hniezda sokolov, pod sklenenými tabuľami a oknami uhynuté vtáky, ohľaduplnosť či k prírode šetrné architektonické riešenia idú bokom.
 
Ochranárske aktivity sú v mestách navyše mnohokrát „bezzubé“, ochrana prírody je tu závislá na odhodlaní jednotlivcov, nakoľko štát a samosprávy posledné zvyšky prírodných lokalít v mestskom prostredí nechránia. Sme často svedkami, ako mestská zeleň a posledné oázy mnohých živočíchov nenávratne miznú v mylnej predstave, že tu pre ne nie je miesto, že mesto už nie je prírodou.
 
Ľudia veria, že príroda do mesta nepatrí, že je to sterilný neživý svet s pásmi trávnikov a občasnými jarabinami, bez pestrosti, bez divočiny. Toto presvedčenie nadobudlo v posledných dekádach ohromný rozmer pretavený do nešetrného urbanizmu a architektonických bizarností, ktoré nerešpektujú základné princípy a zákonitosti fungovania ekosystémov. Ľudia jednoducho zabudli, že aj mestá sú svet, v ktorom je život, svet, ktorý nie je možné od prírody izolovať.

Stále častejšie sme tiež svedkami zlyhávania systému a informovanosti pri záchrane zranených jedincov voľne žijúcich živočíchov. Nielen že je záchranných staníc takejto prvej pomoci na Slovensku málo, ale ľudia často nevedia, ako sa zachovať, na koho sa obrátiť, ako pomôcť.
 
Túto neinformovanosť a mylný súcit s mestskou sterilitou by sme chceli zmeniť. Nie sme pritom proti rozvoju ani výstavbe, či urbanizácii ako takej, veríme však, že je ju možné uskutočňovať s ohľadom na prírodu v duchu environmentálne šetrného urbanizmu tak, ako je to bežné v iných moderných mestách. Sme totižto presvedčení, že ľudia a príroda patria k sebe!Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky