DODO - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

DODO

Sieť záchranných staníc pre zranené, osirelé a handicapované jedince voľne žijúcich živočíchov na Slovensku síce formálne existuje, funkčných je však len niekoľko a efektívne či úspešné sú možno iba tri. Situácia je v tejto oblasti veľmi zúfalá. Väčšina z týchto zariadení sú štátne, slabo financované, personálne poddimenzované, bez motivácie. Viaceré fungujú len ako dočasné, záchytné, stredisko. Trvalo poškodené jedince putujú následne do ZOO, kde ich pre nedostatok kapacít často utratia. Keď „vypukne“ sezóna, stanice nestíhajú prijímať, kapacity sa rýchlo naplnia, neskôr sa im už ani nedá dovolať, často už ani nie sú ochotní, v nemálo prípadoch ani nedokážu poskytnúť adekvátnu pomoc. Chýba prepojenie s kvalitnými veterinármi, dobrovoľníci pomáhať nemôžu. Je to prípad od prípadu iné, ale až na malé výnimky, je pomoc takýmto zvieratám na Slovensku na žalostnej úrovni. Problémov majú viac ako vypustených a vyliečených zvierat.
 
Naša predstava o tom, ako by takáto záchrana mala fungovať je od tej „štátnej“ značne odlišná. Formálne vykazovanie aktivity a „tutlanie“ nezdarov či neschopnosti poskytnúť odbornú pomoc do nej ale rozhodne nepatria. Chceme, aby boli tieto stanice kvalitne vybavené, aby pomoc poskytovali predovšetkým veterinári a aby sa legislatíva ohľadom manipulácie a transportu zákonom chránených živočíchov pre dobrovoľníkov týchto staníc zjednodušila, nie každý s takýmito živočíchmi môže pracovať. Na začiatok by sme uvítali generálnu výnimku aspoň pre členov nášho združenia. Umožnilo by nám ďaleko pružnejšie zabezpečovať výjazdy, akútnu záchranu a transport do záchranných staníc.
 
Zariadení zabezpečujúcich záchranu by malo byť samozrejme viac, našou víziou je aspoň jedno v každom väčšom meste. Na každé takéto zariadenie by malo byť v pohotovosti aj niekoľko dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní a motivovaní pomáhať zvieratám. Každé zariadenie musí disponovať aspoň jednoducho vybavenou veterinárnou ambulanciou s profesionálnym veterinárnym pracovníkom. Nie je samozrejme nepredstaviteľné, aby tieto zariadenia fungovali v susedstve s klasickými súkromnými veterinárnymi klinikami. Komerčná orientácia mimo hlavnej sezóny je vítaná aspoň z finančného hľadiska, výhodou by bolo aj dostupné kvalitnejšie vybavenie.
 
Tradičný model financovania týchto záchranných staníc nevyužíva, až na výnimky, moderné marketingové nástroje a hlavne nie je medzi nimi žiadna konkurencia. Spoliehajú sa na „preplácanie“ výjazdov a veterinárneho ošetrenia príslušnými úradmi, ktorí na tento účel často nemajú peniaze alebo si stanice vykazujú ďaleko viac výjazdov, len aby pokryli svoje náklady. Lenže tento spôsob je neefektívny, obmedzujúci a rozhodne nie trvalo udržateľný, pretože vždy sa v ňom nájde slabý článok, ktorý bude na kvalite poskytnutej starostlivosti šetriť.
 
Za kľúčové preto považujeme zastrešenie mimovládnym sektorom v spojení so súkromnými veterinárnymi ambulanciami. Organizácie budú financované z grantov, darov, dotácií ale aj sponzoringu, veterinári budú na poloviční úväzok pracovať pre stanice, ostatní čas budú podnikať vo svojich/ našich – spoločných – ambulanciách. Každá takáto stanica by mala fungovať ako samostatná jednotka s možnosťou „zdravo“ konkurovať a súperiť o potenciálne zdroje s inou 
organizáciou, to isté sa týka aj veterinárov, ktorí vďaka takejto aktívnej pomoci získajú prax aj v oblastiach, ktoré nie sú ich bežnou agendou. Len takto je možné zabezpečiť vyššiu kvalitu poskytovanej starostlivosti či úspešnosť v celom proces od záchytu zraneného jedinca, cez jeho ošetrenie až po vypustenie.    
 
Prvú, takto fungujúcu, „modelovú“ záchrannú stanicu chceme zriadiť v meste Trenčín. Prispejte aj vy na jej vybudovanie! 
 
Ďakujeme!
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky