DOTAZNÍK - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

DOTAZNÍK

Pilotný ročník celoštátneho anonymného dotazníkového prieskumu vzťahu človeka k prírode a životnému prostrediu Ekomonitor 2017. Chceme vedieť, aký je v tejto oblasti stav, čo by ľudia radi zmenili, ako prírodu vnímajú, či si uvedomujú jej význam, aké hodnoty v nej vidia, ako ju prezentujú svojim deťom, ako o nej informujú médiá, či je dostatočne známa a či jej ochrana je adekvátne zabezpečená. Výsledky prieskumu by mali ozrejmiť viaceré otázky aktuálneho diskurzu ľudí v environmentálnej oblasti. 
 
Prečo sa zapojiť?
Venujte nám chvíľu vášho voľného času a prispejte aj vy k lepšiemu poznaniu vzťahu ľudí k prírode, pomôže to nielen zlepšiť povedomie v tejto oblasti, ale aj zefektívniť samotnú ochranu prírody. V súčasnosti len predpokladáme určité trendy, je známe, že ľudia sa v posledných niekoľkých rokoch stále častejšie sťahujú na vidiek, zámerne vyhľadávajú tiché a zdravé bývanie, niektorí sa dokonca vracajú k tradičnému hospodáreniu, k farmárčeniu či k „prírodnému“ bývaniu na okraji obcí a v lazoch. Do popredia sa dostáva permakultúra, ekologické ovocinárstvo, bioprodukty, zdravý životný štýl, ekologické zdroje energie či pozitívny vzťah k zvieratám. Predpokladáme úzky vzťah ľudí žijúcich v mestskom prostredí k zvieratám a k prírode, ale, žiaľ, aj postupné vzďaľovanie sa mladších ľudí od prírody a ochrany prírody ako životného štýlu. Sme presvedčení, že poznatky o stave životného prostredia a o možnostiach, ako prispieť k zmene pribúdajú, no dôvera v  správne rozhodnutia zodpovedných sa vytráca. Len malá možnosť verejnosti participovať na pozitívnych zmenách vedie k všeobecnej frustrácii a k odklonu od prírody ako takej. Chrániť prírodu je vnímané ako prežitok. Ľudia, podľa nášho názoru, prestávajú veriť,  že ochrana prírody a životného prostredia má nejaký zmysel. Všeobecná frustrácia sa šíri nielen v profesionálnom prostredí štátnej ochrany prírody, ale aj medzi bežnými ľuďmi. Je nákazlivá a ľudia voči ochrane prírody ako inštitútu strácajú dôveru.

Čo môžu výsledky prieskumu zmeniť?
Výsledky prieskumu, ktorý bude prebiehať 6 mesiacov od januára do júna 2017 budú určené nielen odbornej a laickej verejnosti, ale predovšetkým štátnemu aparátu, ktorý by mal jeho závery zobrať do úvahy, vypočuť si „hlas ľudu“, a využiť ich racionálne pre zefektívnenie niektorých procesov v oblasti ochrany prírody, krajiny a životného prostredia. Možno v tomto smere zájdeme ešte ďalej a budeme žiadať zmeny v právnych predpisoch tak, aby to súčasnú situáciu zlepšilo. Máme tým na mysli predovšetkým zapájanie verejnosti, ktoré sa v dôsledku tlaku rôznych lobistických skupín postupne redukuje. Veríme, že výsledky prinesú tiež nový vietor do plachiet aj niektorým mimovládnym organizáciám a načrtnú im ďalšie výzvy a smery, akými sa uberať. Je totižto viac ako zjavné, že ochrana prírody bude efektívna iba toľko, ako jej najslabší článok, ktorým je práve verejnosť. Z dotazníkového prieskumu chceme urobiť tradíciu a každoročne ho zopakovať s cieľom monitorovať zmeny vzťahu medzi človekom a prírodou. No a my, ako združenie, chceme k týmto zmenám prispieť, veľmi radi by sme videli podstatnú zmenu k lepšiemu.
 
V prípade záujmu o tlačenú verziu nás kontaktujte tu. Radi uvítam aj výpomoc s distribúciou dotazníka - osobne, elektronicky, poštou, akoukoľvek cestou. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky