EKODIELŇA - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

EKODIELŇA

Príroda potrebuje našu pomoc a k tomu, aby sme jej pomohli my, ako združenie, potrebujeme technické zázemie. Dosky, klince, pílky, kladivá, ale aj veľa odhodlaných rúk, to všetko v sieti spoločných „ekodielní“. Našim zámerom je dosiahnuť to, aby každé mesto malo aspoň jednu takúto ekodielňu, v ktorej budú nielen vznikať základy ochranárskej „infraštruktúry“, ale sa tu budú stretávať a vzdelávať mladí nadšenci a aktivisti, deti a mládež. Vítaní budú aj skúsení „dospeláci“, ktorí takto môžu zasiať zrnká svojej technickej zručnosti – potrebnej pri výrobe vtáčích búdok, kŕmidiel, búdok pre ježkov a infotabúľ – do novej environmentálne uvedomelej generácie.
 
Význam tohto projektu je viacstranný, podporíme deti vo vhodnejších formách trávenia voľného času. V súčasnosti sedia a hrajú sa s počítačom ďaleko častejšie, ako to bolo len pred niekoľkými desiatkami rokov. Narastá problém s obezitou, imobilitou, hyperaktivitou, nesústredenosťou, alergiami. Dnešné deti sa nevedia šplhať po stromoch, netrávia čas v prírode, pri pohybe, nie sú technicky zručné, to všetko prispieva k postupnej degradácii veľkej časti bežných zručností a spôsobilostí. K tomu všetkému sa pridružuje čoraz častejšia desocializácia, kolektívy nevznikajú, deti sa nikde neangažujú, sociálne väzby si udržujú vo virtuálnej podobe, k tomu sa pridáva stále bežnejšia strata empatie so všetkým živím či dokonca s prírodou.

Ekodielne tento problém riešia. Ide o obdobu detských centier voľného času alebo záujmových krúžkov, ktoré v súčasnosti už ale iba zriedkakde ponúknu kombináciu pohybových aktivít, vzdelávania, manuálnej činnosti a kontaktu s rovesníkmi, zvieratami a prírodou. V ekodielňach sa deti budú stretávať, robiť užitočnú činnosť, ktorá zvyšuje nielen pocit užitočnosti, ale aj sebavedomie a zodpovednosť. Budú zhotovovať, inštalovať a kontrolovať zvieracie príbytky (vtáčie búdky, zimoviská pre ježe, búdky pre netopiere) a kŕmidlá, ktoré chceme inštalovať do „oáz života“, tiež náučné tabule, ktoré budeme umiestňovať do posledných zvyškov prírody v mestách a na ich periférii. To všetko prírode pomôže, v stresujúcom urbánnom prostredí dokonca viac, ako inde.
 
Zapojte sa aj vy do budovania siete ekodielní 
po celom Slovensku! Staňte 
sa našim členom a regionálnym aktivistom, ktorý takúto ekodielňu pomôže vytvoriť priamo vo svojom meste.
 
Ďakujeme!
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky