KTO SME - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

KTO SME

Sme politicky nezávislé občianske ochranárske združenie, ktoré sa venuje aktívnej ochrane slovenskej prírody v mestách a ich okolí. Konáme na vedeckom základe, nenásilne a dobrovoľne. Združujeme odborníkov i laikov, urbánnych ekológov a ochranárov, profesionálov aj dobrovoľníkov.

Našim cieľom je záchrana a revitalizácia posledných zvyškov prírody v urbánnom a urbanizáciou ohrozenom prostredí a riešenie pretrvávajúcich konfliktov medzi človekom a prírodou. Pozornosť pritom sústredíme na jednotlivé zvieratá, živočíšne druhy a ich refúgiá v mestách a na periférii miest, ako aj na migráciu a procesy, ktoré v urbánnom ekosystéme prebiehajú, tiež na celé životné prostredie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj človek. 

Našou víziou sú "živé mestá", vytváranie a udržiavanie miest, ktoré poskytujú spoločný priestor pre človeka aj prírodu, na ktorých spolunažívajú citlivo a bez konfliktov. Nie je to žiadny návrat do "doby kamennej", ale vedecky podložená idea environmentálne šetrného urbanizmu, ktorý rešpektuje neoddeliteľnosť človeka od prírody, prirodzenosť synantropizačných a ekologických procesov a právo na priaznivé životné prostredie.

Našim dlhodobým zámerom je vytvoriť turisticky atraktívnu sieť "oáz života", manažovaných urbánnych a suburbánnych vodných a zelených plôch - parkov, sadov, alejí a lesoparkov - a "nárazníkovú" vegetačnú zónu, ktorá bude usmerňovať urbanizáciu s ohľadom na ochranu prírody.

Nie sme proti ekonomickému rozvoju miest, presadzujeme však myšlienku trvalo udržateľného rozvoja so zachovaním hlavných ekosystémových funkcií prírody a krajiny, sme za hľadanie obojstranne prijateľných a bezpečných riešení. 

Naše hlavné nástroje pomoci prírode sú verejné kampane, vzdelávanie a poradenstvo, kreatívne a inovatívne projeky, praktické opatrenia, monitoring a prieskumy, ovplyvňovanie regionálnych environmentálnych politík a územného plánovania, výkup a manažment prírodných pozemkov, ako aj inšpirovanie ľudí k realizácii podobných ochranárskych aktivít.

Chceme dosiahnuť, aby malo každé mesto svojich aktivistov - ochranárov a urbánnych ekológov - ale tiež, aby sa ochrana prírody stala súčasťou každodenného života bežných ľudí, aby "zapadla" do rebríčku ich hodnôt a priorít. 

V budúcnosti chceme vybudovať infraštruktúru environmentálne šetrných foriem turizmu a centrá agroturizmu ako aj sieť súkromných prírodných rezervácií, tiež sieť centier pre záchranu zranených a hendikepovaných voľne žijúcich živočíchov spojených s veterinárnymi ambulanciami, no a radi by sme vydávali aj kvalitný populárno-náučný mesačník. 

"Človeka a príroda patria k sebe!"

Aktuálne kampane a projekty
Ekomonitor 2017     Žijú tu s nami                                                           ......a pribúdajú ďalšie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky