OÁZY ŽIVOTA - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

OÁZY ŽIVOTA

Rozbiehame veľkú kampaň za záchranu posledných zvyškov prírody v mestách a na ich periférii, akýchsi "oáz života". Ide o dôležitú a dlhodobú aktivitu s cieľom zabezpečiť adekvátnu starostlivosť tým prírodným územiam, ktoré sú pod silným urbanizačným tlakom a pod vplyvom nevhodných ľudských činností. Ide o územia, ktoré často nie sú chránené zákonom, o územia, ktoré nemajú v územných plánoch svoje trvalé miesto alebo je ich existencia ohrozená investičnými zámermi. Gro tejto aktivity predstavuje vstup do správnych konaní, pripomienkovanie zmien v územných plánoch, výkup a prenájom verejných či súkromných pozemkov a realizácia praktických ochranárskych opatrení cez rôzne kreatívne a inovatívne projekty vrátane vzdelávania verejnosti.  
 
Prečo sú oázy života dôležité?
Predstavte si púšť, ako ňou kráčate, zviera vás pocit smädu a radi by ste sa napili, no nemáte kde. Púšť je plná piesku, je pustá a jednotlivé zdroje vody sú od seba veľmi ďaleko, pravdepodobne by ste tu zahynuli. Mesto je ekvivalentom takejto púšte, je to prostredie, ktoré je stále sterilnejšie, život z neho vplyvom rôznych ľudských činností mizne. Na to, aby ste sa dokázali zregenerovať v lone prírody musíte cestovať čoraz ďalej, rozhodne však mimo mestského prostredia. A to chceme zmeniť!  
 
Ako taká oáza života vyzerá?
Ide o park, brehový porast, lesopark, sad, lesík, háj či jazierko. V „oáze života“, v meste či na jeho periférii, však nájdete nielen vodu a zeleň, ale aj živé zvieratá, jedince živočíchov, ktoré sú nedielnou súčasťou takýchto ekosystémov. Oázami života sú teda zelené a vodné plochy, ktoré však nikto nechráni a nezveľaďuje. Väčšinou sú brané len ako prekážka vo výstavbe, útočisko kriminálnych živlov a skôr či neskôr podliehajú urbanizácii. Ide však o plochy, ktoré majú význam nie len pre zachovanie špecifických foriem života, ale aj ako rekreačne významné lokality, kde sa človek môže zregenerovať, dnes už alternatívnym, kedysi úplne prirodzeným spôsobom. Zdrojom tohto relaxu, dočerpania energie a stimulov, je kontakt s prírodou, ktorý je ľuďom stále vzácnejší. Mnohí sa dnes sťahujú z miest na vidiek, pretože im chýba nielen pokoj a zdravé prostredie, ale aj samotný kontakt s prírodou a zvieratami. Zvráťme spolu tento trend a vráťme do miest život, ktorý k ľuďom prirodzene patrí!
 
Ako chceme zabezpečiť ich ochranu?
Príroda sa sama nevie brániť a v prostredí, ktoré je k nej z každej strany nepriateľské či devastačné, je ohrozená. Veríme však, že ľudia nie sú zlí, a mnohé chybné rozhodnutia smerujúce k takejto devastácii robia iba z nevedomosti. Preto je našou prvoradou snahou ľudí vzdelávať a informovať o význame takýchto „živých oáz“. To však samo o sebe stačiť nemusí, pretože aj informovaný úradník je tiež len človek, živiteľ rodiny, je v tomto byrokratickom svete poddajný a dokáže aj napriek svojej „vedomosti“ rozhodnúť v neprospech „živej oázy“. Preto je našou druhoradou snahou vstupovať do rozhodovacích, správnych, procesov a ovplyvňovať ich ku prospech „oáz života“. Postavíme sa za ne, za ich právo na existenciu a za právo na priaznivé životné prostredie nás všetkých, ktorí žijeme v mestách!
 
Výkup pozemkov ako prevencia
Ak ani naše odborné stanoviská a argumenty nebudú stačiť a „reč peňazí“ investorov bude silnejšia, je tu ešte jeden nástroj, ktorý môže veci začať meniť k lepšiemu. Jeho nevýhodou ale je, že musí „nastúpiť“ ešte pred samotným stavebným zámerom. Berieme ho teda ako prevenciu devastácie posledných zvyškov prírody v mestách a na ich periférii. Týmto nástrojom je výkup a prenájom pozemkov pod takýmito „oázami života“. Ide teda o využitie vlastníckeho práva v prospech prírody, v tomto štáte je totižto v mnohých prípadoch, paradoxne, cennejšie, ako ostatné práva, ako aj právo na priaznivé životné prostredie.
 
Usmernenie urbanizačných procesov
Nechceme však zostať len pri preventívnej záchrane „oáz života“ a pri praktickej starostlivosti o ne. Chceme zájsť ešte ďalej a meniť a riadiť súčasné urbanizačné smery. Tie sú totižto značne nekontrolovateľné s negatívnym dopadom pre cenné prírodné plochy, ktoré stoja v ceste tejto modernej urbanizačnej „vlny“. Sme stále častejšie svedkami prípadov, kedy postupné rozrastanie miest nerešpektuje ani územnoplánovaciu dokumentáciu, ani územné systémy ekologickej stability, ani status štátom chráneného územia či dokonca ani vôľu občanov v petičných akciách. Moc peňazí je v tomto smere naozaj veľká. Ak chceme byť úspešní, musíme použiť rovnakú „zbraň“, rovnakú formu argumentácie, kto dá viac, vyhráva! Aby sme však mohli byť naozaj o niekoľko krokov pred nimi a „nepreplácať“, musíme pozemky pod „oázami divočiny“ vlastniť už teraz a k tomu nám môžete pomôcť práve Vy!
 
Ako môže pomôcť bežný človek?
Aj drobná pomoc môže mať v mozaike podobných skutkov obrovskú váhu! Aj maličkosť môže výrazne prispieť k ochrane a vytváraniu „oáz života“ v mestách a na ich periférii!
-          Staňte sa našim aktívnym členom, všímajte si, čo sa kde deje a zapojte sa do rozhodovania o osude prírodných plôch vo vašom meste!
-          Darujte svojmu mestu šancu ožiť, prispejte na realizáciu environmentálnych projektov a na výkup „oáz života“, aby sme ich spoločne zachránili pred ničivou urbanizačnou „vlnou“!

Ďakujeme!
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky